lördag 19 november 2011

Tid

Det finns så mycket tid. Men om man inte tar till vara på tiden så försvinner den.